Wpisy

 • poniedziałek, 19 września 2016
  • Spółka dla obcokrajowca

   Polska staje się krajem coraz bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów, tym samym to właśnie tutaj decydują się otworzyć biznes. Najkorzystniejszym wariantem dla takich jednostek jest nabycie gotowej spółki. Po pierwsze oszczędza ona czas związany z tradycyjną rejestracją, z którą łączy się konieczność wypełnienia sterty wniosków i formularzy, a następnie złożenia ich do odpowiednich urzędów. Co istotne wszelkie formalności związane z zakładaniem spółki na terenie Rzeczpospolitej Polski muszą zostać dopełnione w języku urzędowym tj. polskim. Tak więc to właśnie w tym języku muszą zostać sporządzone wszelkie dokumenty.
   Zakup gotowej spółki pozwala nabyć podmiot w pełni przygotowany do natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie podpisu na umowie spółki w postaci aktu notarialnego w obecności notariusza. Bardzo istotne, że w razie braku bądź też słabej znajomości języka polskiego w postępowaniu tym musi uczestniczyć tłumacz przysięgły, który zagwarantuje, iż cały proces przebiegnie zgodnie z prawem.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   pl_konsultant
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 19 września 2016 13:32
 • poniedziałek, 05 września 2016
 • poniedziałek, 22 sierpnia 2016
  • Spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna

   Spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna zaliczane są do spółek osobowych. Chociaż mają wiele wspólnego, wiele też ich różni . Pomimo to obie formy działalności polecane są przedsiębiorcom, który chcą pozyskać do współpracy doświadczone osoby lub kapitał do realizacji swojego przedsięwzięcia. 

   Jeżeli zdecydujemy się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, możemy pozyskać osoby do współpracy, proponując im zostanie komplementariuszem w spółce. Jest to atrakcyjna oferta, gdyż mogą oni wziąć udział w przedsięwzięciu oraz ograniczyć swoją odpowiedzialność majątkową do wysokości kwoty komandytowej. Wniesiona do spółki kwota komandytowa stanowić będzie kapitał, który można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa, a wiedzę i umiejętności komandytariusza wykorzystać. Jednak do czasu udzielenia mu prokury, nie będzie mógł reprezentować spółki i prowadzić jej spraw.

   Również ciekawą formą działalności gospodarczej jest spółka komandytowo-akcyjna. Ma ona podobne cechy do spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. Podobnie jak w spółce komandytowej występują w niej komplementariusze, którzy prowadzą sprawy spółki oraz ją reprezentują,a także odpowiadają za jej zobowiązania. Akcjonariusze, stanowią kolejny, występujący w spółce typ wspólników, są odpowiednikami komandytariuszy. Ich odpowiedzialność również jest ograniczona do wysokości wniesionych akcji, a dzięki ich emisji, przedsiębiorstwo pozyskuje dodatkowy kapitał na swoją działalność. Musi ona bowiem wynosić nie mniej niż 50 000 złotych.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   pl_konsultant
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 22 sierpnia 2016 08:54
 • poniedziałek, 08 sierpnia 2016
 • poniedziałek, 25 lipca 2016
  • societas leonina

   Societas leonina, czyli tak zwana lwia spółka wywodzi się już ze Starożytnego Rzymu. Jej czasy sięgają rzymskiego jurysty i pisarza Ulpiana Domucjusza, czyli około II w. n.e.

   Stanowi ona formę działalności w postaci spółki osobowej, w której jeden ze wspólników wyłączony jest od udziału w stratach, a drugi zaś w zyskach.

   Kodeks spółek handlowych,  jasno określa, że można zwolnić wspólnika od udziału w stratach, nie istnieje jednak możliwość ograniczenia jego współuczestnictwa w zarobku (art. 51 § 3)

   Art. 51.

   • 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.
   • 2. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach.
   • 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.


   Złamanie tej fundamentalnej zasady sprawia, że działalność tego typu podmiotu na terenie Polski jest nielegalna.
   Lwia spółka jest również niezgodna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 Kodeksu Cywilnego).

   Warto podkreślić, że już za czasów starożytnych, zawieranie lwich spółek było zakazane.
   W niektórych krajach, nawet Unii Europejskiej taka forma działalności jest jednak dozwolona, jako przykład można podać chociażby Austrię.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   pl_konsultant
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 25 lipca 2016 08:39